• Blejoi 41, Ploiesti
 • 0724 501 684 | alpha.act@gmail.com | office@alphaact.ro

Servicii


 

Servicii de administrare imobiliară în Prahova: Categorii de clienți, Taxa de administrare, Variante/pachete de administrare

 1. a)  Categorii de clienți – proprietari sau viitori proprietari – cărora le asigurăm servicii de administrare imobiliară:
 • · Investitori care au achiziționat ori urmează să achiziționeze proprietăți imobiliare ca plasamente financiare și care nu doresc ori le este greu să se implice direct în administrarea acestora;
 • · Persoane care au emigrat și care dețin proprietăți în Prahova.
 • · Persoane care au moștenit proprietăți sau cărora li s-au retrocedat proprietăți și doresc administrarea acestora;
 • · Proprietari care ar dori să ofere spre închiriere proprietățile lor, dar nu o fac din lipsă de timp, de teama obligațiilor care le-ar reveni sau din alte motive (distanță, vârstă înaintată, necunoaștere legi, discreție);
 • · Persoane care își părăsesc temporar domiciliul și care, pe perioada cât lipsesc, doresc să le fie achitate cu regularitate costurile de întreținere, facturile, impozitele, asigurările sau - pur și simplu! - să  li se ude florile sau să le fie vizitata periodic proprietatea, astfel încât la întoarcere să găsească totul în bună ordine;
 • · Societăți comerciale care au în  proprietate imobile cu destinația de birouri, locuințe sau spații comerciale și pentru care administrarea directă a acestora este dificilă sau nu face parte din obiectul propriu de activitate.
 • · Tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin proprietăți imobiliare și care doresc administrarea acestora prin servicii specializate de încredere.

Alphaact este în măsură să preia povara administrării zilnice de pe umerii proprietarilor și să-și asume răspunderea pentru proprietatea pe care o administrează.

Constatăm aproape zi de zi o mulțime de probleme care ne provoacă să găsim soluții opțime pentru proprietarii/clienții noștri. Soluționăm operativ și calificat orice problemă legată de întreținerea și siguranța proprietății clienților noștri, folosind numeroși colaboratori calificați pentru fiecare domeniu de acțivitate.

Serviciile puse la dispoziția clienților noștri  permit luarea unor măsuri civilizate, rapide și puțin costisitoare, inclusiv în cazuri de urgență.

Oferim serviciile noastre în  baza unui contract ferm de administrare, prin care sunt stabilite clar raporturile cu clienții noștri și serviciile convenite cu aceștia.

 1. b)  Taxa de administrare pe care o percepem este negociabilă și diferă de la client la client, în funcție de complexitatea serviciilor solicitate. Nivelul ei este influențat de numărul de proprietăți incluse în  contractul de administrare, de distanța față de sediul central al Agenției și de statutul proprietății, respecțiv dacă este destinată închirierii sau nu.

Spre exemplu, în cazul unui apartament situat în  zona centrală, pentru servicii obișnuite (plata facturilor, asigurarea proprietății, reprezentare față de terți, vizitare periodică) taxa de administrare este de 30 Euro/lună daca proprietatea nu este destinată închirierii și poate ajunge pâna la 50% din venitul înregistrat când proprietatea este închiriată și asigurăm majoritatea serviciilor pentru buna administrare a proprietății.

La începerea contractului de administrare, taxa include toate prestațiile solicitate.

Serviciile suplimentare, neprevăzute în Contract, se taxează separat.

Un jurist asigură problemele dificile de natură juridică.

În orice situație, Alphaact face clienților propuneri calificate, clare și sigure pentru rezolvarea situației create.

În cazuri precum schimbarea chiriașului, lucrări de reparație, situații deosebite, clienții noștri sunt contactați, informați și rugați să  hotărască asupra propunerii și a modului de soluționare.

Dacă ocazional este nevoie de un lucrător sau de personal pentru menaj, dacă optați pentru o parte din serviciile noastre sau pentru întregul pachet, noi suntem aici pentru Dvs.

Anexa 1: Procură de Administrare Imobil;

Anexa 2: Acord de Închiriere;

Anexa 3: Procură generală de Administrare Imobil;

 

 1. c)                  Variante/pachete de administrare

Pachetul BASIC

Pachetul PREMIUM

Pachetul ALL INCLUSIVE

 

Pachetul de administrare BASIC

Se achiziționează pe baza unei “procuri simple” de administrare (vezi Anexa 1), care însoțește Contractul de prestari servicii privind următoarele activitați:

1.1.      Administrarea documentelor proprietății (fotocopii);

1.2.      Administrarea contractelor de întreținere pentru instalațiile deținute;

1.3.      Asigurarea de personal specializat (instalator, electrician, zidar, zugrav, administrator, contabil, avocat etc.);

1.4.      Verificarea și plata facturilor (întreținere, apă, energie electrică, telefon, TV, cablu), a impozitelor, taxelor etc.;

1.5.      Asigurarea proprietății prin contracte cu firme de specialitate (suma este suportată de proprietar);

1.6.      Reprezentarea intereselor proprietarului față de terți (autorități publice, societăți de furnizare a utilităților, administrații de bloc etc.);

2.1. Obținerea de aprobări, modificări contracte utilități (telefon, energie electrică);

2.2. Prezența în  teren - vizitarea regulată a proprietății;

2.3. Urmărirea comportării în timp a construcției, verificarea și evaluarea stării generale a proprietății;

2.4. Sprijin la închirierea sau vânzarea proprietății prin contracte specializate;

Tarif: Intre 30 și 50 €/lună.

 

Taxa de administrare pe care o percepem diferă de la client la client, în  funcție de complexitatea serviciilor solicitate. Nivelul ei este influențat de numărul de proprietăți incluse în contractul de administrare și de distanța locației față de sediul central al Agenției.

 

Pachetul de administrare PREMIUM

Premium IM

Reprezintă un “Acord de închiriere” al imobilului destinat în special acelor proprietari de imobile care preferă închirierea pe termen lung (minimum o lună).

Agenția recomandă înscrierea tuturor contractelor de închiriere la Circumscripția Fiscală a localității pentru plata impozitului aferent.

Premium TR

Reprezintă un “Contract de închiriere” în regim turistic destinat în special acelor proprietari de imobile care dispun de spații de cazare turistică omologate de Ministerul Turismului sau ANTREC (pentru agroturism).

Agenția își asumă doar un rol consultativ în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de funcționare și omologare a spațiilor.

În ambele variante Premium, proprietarul imobilului trebuie să  aibă un administrator rezident în zona care să asigure accesul clienților în spații și întreținerea imobilului.

Contractul cadru este prezentat în  “Anexa 2”.

Tarif: 10% din venituri.

EXPRESS

Include tot pachetul de servicii prezentat în oferta generală, dar nu se limitează la acesta, și presupune o închiriere directă a imobilului de către Agenție. Perioada de închiriere și valoarea chiriei sunt stabilite prin negociere directă pentru o perioadă de minimum 2 luni.

Tarif: Chirie fixă lunară.

Se achiziționează obligatoriu cu clauză contractuală de subînchiriere.

BUSSINES

Include tot pachetul de servicii prezentat în oferta general, dar nu se limitează la acesta, și se face pe baza unei “Procuri de administrare“ (vezi Anexa 3) completată de un Contract de prestări servicii.

Tarif: 40% din profit.

Lunar, se calculează veniturile, din care se scad cheltuielile directe (întreținere, consum, personal aferent, asigurare, impozite etc.), iar 60% din profitul realizat se virează în contul proprietarului. Toată activitatea este evidențiată în ”Raport financiar” lunar, întocmit și transmis proprietarului de către Alphaact.

STRAIGHT 2 TARGET  

Include tot pachetul de servicii prezentat în oferta generală, dar nu se limitează la acesta, și se face pe baza unei “Procuri de administrare” (vezi Anexa 3), însoțită de un Contract de prestări servicii.

Tarif: 50% din venit.

Lunar, se calculează veniturile, din care 50% se virează în contul proprietarului. Toată activitatea este evidențiată în ”Raport financiar” lunar, întocmit și transmis proprietarului de către Alphaact.

Interesul nostru principal este de a fi alături de proprietar în  valorificarea optimă a proprietății sale, în  conservarea și creșterea în  timp a valorii proprietății încredințate. De aceea suntem preocupați în  permanență de problemele clienților noștri și dorim să facem tot ce putem în  domeniile în  care suntem competenți.

Noi suntem aici, lângă proprietatea clientului nostru, când el este departe, îl consiliem individual, acționăm în conformitate cu deciziile sale și îi transpunem intențiile în realitate.

Consecvența pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am început este însoțită de corectitudine în toate activitățile prestate. Problemele care apar? Le rezolvăm în spiritul legii, cu profesionalism, promptitudine, punctualitate și seriozitate desăvârșite. Prin competența pe care o dovedim în îndeplinirea clauzelor stabilite și în soluționarea problemelor, izvorâtă din experiența acumulată, ne bucurăm de credibilitate pe piața imobiliară și oferim clienților siguranța lucrului bine făcut.

Un exemplu: agenția noastră a elaborat un Contract de închiriere, care cuprinde clauze menite să  protejeze proprietatea clientului nostru, toate în  deplină concordanță cu legislația în  vigoare. Toți chiriașii care locuiesc sau vor locui în  proprietăți aflate în administrarea noastră au semnat ori urmează să  semneze modelul acestui contract.

Parteneriatul cu clienții îl perfecționăm continuu, pentru a  rezolva cât mai bine clauzele; dacă apar unele greșeli, clienții sunt acoperiți de prevederile unei polițe de asigurare de răspundere civilă publică, pe care o încheiem la o valoare asiguratorie, pentru eventuale daune provocate proprietăților administrate. Astfel, clienții noștri nu rămân păgubiți.

Vă recomandăm, așadar, să aveți responsabilitatea și încrederea de a da imobilele Dvs. valoroase numai pe mâna specialiștilor Alphaact. Vă garantăm administrarea la standarde europene, calificată, sigură și serioasă a proprietății Dvs.

Dvs. aveți proprietatea imobiliară, noi avem expertiza necesară și utilă pentru administrare. Imobilele sunt afacerea noastră. Beneficiile bunei lor administrări și siguranța lor vă aparțin, iar noi, ca profesioniști, vă ajutăm să le obțineți.